Ruime fietstunnels en compacte kruising voor Plesmanlaan

Als het aan het Leidse college ligt, wordt het kruispunt tussen de Plesmanlaan, Vondellaan en Darwinweg één compacte kruising. Met ruime fiets- en voetgangerstunnels en meer groen. Hierdoor wordt de situatie voor fietsers en voetgangers overzichtelijker en veiliger en verbetert de doorstroming voor auto’s en openbaar vervoer.

Om de verkeersveiligheid en de doorstroming van de auto’s en fietsers ook bij de Sandifortrotonde te verbeteren, wordt het fietspad langs de Darwinweg verplaatst van de oost- naar de westzijde, waardoor het in de toekomst aan de kant van Naturalis komt te liggen. Alle fietspaden worden bovendien verbreed.

Groene wand
In het ontwerp is ook veel aandacht voor groen en biodiversiteit. De onderdoorgangen voor fietsers en voetgangers worden gekoppeld door één doorgaande groene wand. Door het planten van verschillende typen begroeiing ziet het er in alle seizoenen aantrekkelijk uit. Ook worden in de wand kleine open ruimtes gemaakt die plaats bieden aan bijen, vleermuizen, insecten en vogels. Daarnaast komen er meer bomen in het gebied te staan.

Leidse Ring Noord
De reconstructie van de Plesmanlaan is onderdeel van het project Leidse Ring Noord. Deze ringweg leidt doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp. De aanleg van de Leidse Ring Noord is de ruggengraat voor vele stedelijke ontwikkelingen en een randvoorwaarde om ambities in de regio waar te kunnen maken. Het creëert ruimte voor de groei van de stad en dorp en voor ontwikkelingen zoals het stationsgebied in Leiden, het Kooiplein en omgeving en de realisatie van 8.500 woningen. Daarnaast is de Leidse Ring Noord van wezenlijk belang voor de bereikbaarheid van de Leidse regio als geheel en daarmee voor de economie, werkgelegenheid en de borging van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.Het uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord – deelproject Plesmanlaan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Die neemt naar verwachting begin juni een besluit.

Doe mee aan de tevredenheidsmonitor
De komende jaren werken de gemeente Leiden en de gemeente Leiderdorp samen aan het ontwerp, de inpassing en de uitvoering van de Leidse Ring Noord. Wij willen graag van inwoners, ondernemers en andere betrokkenen weten hoe zij het verloop van dit project ervaren. Daarom nodigen wij iedereen van harte uit om deel te nemen aan een online panel. Inschrijven kan via leiden.nl/leidsering. Na aanmelding ontvangen deelnemers gedurende de voorbereiding en aanleg van de Leidse Ring Noord een aantal keer een kort online vragenformulier. De resultaten uit deze structurele monitor worden gebruikt om de projectaanpak te verbeteren.

Bron: Gemeente Leiden
Foto: Google Maps

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*