Oudste stukje Singelpark krijgt nieuwe inrichting

De Jan van Houtkade is het oudste deel van het Singelpark, restanten van de oude stadsmuur zijn hier nog steeds aanwezig. In dit deel van het Singelpark liggen mooie kansen om de binnenstad groener, aantrekkelijker en verkeersveiliger te maken. Het college van burgemeester en wethouders heeft het Kaderbesluit Jan van Houtkade vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Het Kaderbesluit beschrijft de kaders waarbinnen de plannen voor de nieuwe inrichting van dit deel van het Singelpark verder worden uitgewerkt.

Wethouder Ashley North (Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte) “Wat fijn dat het kaderbesluit Jan van Houtkade gereed is. Dank aan alle actieve en enthousiaste Leidenaren die mee hebben gedacht om dit deel van het Singelpark verder te versterken en te vergroenen, met daarbij oog voor alle belangen die in een drukke historische binnenstad spelen. Het kan hier alleen maar mooier, duurzamer en verkeersveiliger worden.”

Samen met de stad
Niet alleen de gemeente maar ook de bewoners van de Jan van Houtkade hebben de wens om dit deel van het Singelpark opnieuw in te richten. De gemeente legde verschillende scenario’s voor aan omwonenden en ondernemers en ging met hen in gesprek om hun wensen, zorgen en ideeën op te halen. Met deze ingrediënten heeft de gemeente een schetsontwerp gemaakt. De Jan van Houtkade krijgt een nieuw karakter met minder steen en meer groen, waar de voetganger op één staat en het prettig is om te verblijven. Zo wordt ook de Jan van Houtkade straks een volwaardig onderdeel van het Singelpark.

Planning
Na vaststelling van dit kaderbesluit door de gemeenteraad wordt het ontwerp samen met de omgeving en belanghebbenden verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Naar verwachting wordt het uitvoeringsbesluit met het definitief ontwerp in het derde kwartaal van 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bron: Gemeente Leiden
Foto: Google Maps

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*