Een duurzame toekomst voor het Leidse stationsgebied

HOOFDSPONSORS VANAF DE ZIJLIJN

Hoe maken we van het stationsgebied, de drukste plek van Leiden met het zesde station van Nederland, een aantrekkelijke, groene en duurzame stadswijk met een goed werkend ov-knooppunt? Die vraag, en meer, wordt beantwoord in de gebiedsvisie voor het stationsgebied.

In de gebiedsvisie staat welke plannen de gemeente Leiden met het stationsgebied heeft.

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen): “Het stationsgebied is een plek waar veel samenkomt: wonen, werken, reizen en verblijven. Het is de plek waar we als college aan de slag moeten en willen om klaar te zijn voor de toekomst. We hebben een flinke woningbouwopgave, het aantal reizigers groeit en de werkgelegenheid op het Leiden Bio Science Park groeit ook. De gebiedsvisie is het resultaat van een mooi proces dat we de afgelopen anderhalf jaar met de stad hebben doorlopen. “

Extra woningen in stationsgebied
Het stationsgebied speelt een grote rol bij de woningbouwopgave waar Leiden voor staat. In het gebied zijn drie grote deelgebieden te onderscheiden: het stationsgebied centrumzijde, het Morspoortterrein en de Connexxionlocatie. In het stationsgebied centrumzijde worden veel woningen toegevoegd en daarnaast verschillende functies zoals kantoren, winkels, horeca en een bioscoop. Het Morspoortterrein en de Connexxionlocatie blijven hoofdzakelijk woongebieden, met een mix van grondgebonden woningen en appartementen. Er worden zowel (sociale) huurwoningen als koopwoningen aan het stationsgebied toegevoegd. In totaal zo’n 1.000 tot 1.250 woningen.

De gebiedsvisie geeft houvast aan ontwikkelaars die aan de slag gaan in het stationsgebied door kaders te stellen waarbinnen ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden. Denk hierbij aan kaders over de vormgeving van de gebouwen, de functies die er in moeten komen, duurzaamheid en vergroening.

Knooppunt Leiden Centraal
Leiden Centraal is belangrijk voor Leiden en de regio. Het station is het zesde grootste station van Nederland. Knooppunt Leiden Centraal bestaat naast het treinstation uit het busstation, fietsenstallingen, kiss-and-ride voorzieningen en taxistandplaatsen. Om het huidige knooppunt te versterken en het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren, is het van belang het busstation efficiënter en overzichtelijker te maken en goed met het treinstation te verbinden en voldoende goed bereikbare fietsenstallingen te realiseren. Ook mogen opstelplaatsen voor kiss-and-ride, taxi’s en deelmobiliteit niet vergeten worden. Schone vormen van mobiliteit en voetganger en fietser krijgen prioriteit in het stationsgebied en de openbare ruimte wordt sterk verbeterd en verkeersveiliger gemaakt.

Groen en duurzaam
Bij de ontwikkeling van het stationsgebied wordt veel aandacht besteed aan de openbare ruimte. Het gebied wordt een ontmoetingsplek, waar mensen graag tijd met elkaar doorbrengen. De straten worden opnieuw ingericht. Het wordt veel groener. Niet alleen letterlijk, ook figuurlijk: de openbare ruimte en de gebouwen zijn straks bestand tegen hittestress, wateroverlast en zijn droogtebestendig door meer beplanting en het realiseren van waterberging. Duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit, duurzame energie, circulariteit en vitaliteit staan hoog in het vaandel in het stationsgebied van de toekomst.

Samen maken we het stationsgebied
De gebiedsvisie is opgesteld samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Van november 2019 tot en met februari 2021 hebben zij onder de noemer ‘Samen maken we het stationsgebied’ meegedacht en meegepraat over te toekomst van ons stationsgebied.

De Geus
Ook de ontwikkeling van De Geus is een stap dichterbij. Hiervoor is een drietal collegebesluiten genomen. Als het aan het college ligt, wordt er een aanvullend krediet van ruim 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld om de stationsweg tijdelijk te verleggen ter hoogte van het bouwterrein en kabels en leidingen en riool om te leggen voor de bouw van de toekomstige fietsenkelder. Daarnaast heeft het college besloten om het bestemmingsplan dat de nieuwbouw van De Geus mogelijk maakt ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. En er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de ontwikkelaar van het project.

Als de gemeenteraad het bestemminsplan en het aanvullende krediet vaststellen, kunnen de voorbereidingen voor De Geus in de zomer van 2021 starten.

De gebiedsvisie vervangt het stedenbouwkundig plan uit 2012.

Het college biedt de gebiedsvisie stationsgebied ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Die neemt naar verwachting in juni een besluit.

Bron/foto: Gemeente Leiden

RUBRIEK SPONSORS


TOTAAL OVERZICHT SPONSORS

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*