2 varianten voor een groene Kaasmarkt

HOOFDSPONSORS VANAF DE ZIJLIJN

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel Kaasmarkt vastgesteld en vraagt de gemeenteraad een keuze te maken voor één van de twee varianten: het wel of niet bouwen langs de Oude Rijn. Daarnaast stelt het college kaders voor de inrichting van het plein voor om van een parkeerterrein te komen tot een groen plein. Dat is bij beide varianten mogelijk.

In juni 2020 heeft de gemeenteraad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt vastgesteld voor drie van de vier ontwikkelclusters op de Kaasmarkt. Om voor het laatste ontwikkelcluster “bebouwing langs de Oude Rijn” kaders vast te stellen heeft de gemeenteraad het college gevraagd om zes scenario’s uit te werken. Het college heeft dit verwerkt in twee hoofdscenario’s: een met bebouwing langs de Oude Rijn met een intiem groen plein en een met een groen binnenstadsplein zonder bebouwing.

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking): “We vragen de raad om een keus te maken voor een van de twee mogelijkheden voor de toekomst van de Kaasmarkt. En als je het mij vraagt zijn het beide hele mooie varianten voor deze plek. Dus wat de raad straks ook kiest, de Kaasmarkt krijgt een heel nieuw gezicht. En het wordt heel veel groener dan het nu is. Dat is natuurlijk ontzettend mooi voor omwonenden en bezoekers.”

De opgave voor de herinrichting is om de openbare ruimte te verbeteren door het plein te vergroenen en het parkeervraagstuk op te lossen. Inmiddels heeft er besluitvorming plaatsgevonden over de Parkeervisie en Agenda Autoluwe binnenstad. Nu kan de gemeenteraad de kaders voor bebouwing van het laatste ontwikkelcluster en de herinrichting in het voorliggende raadsbesluit vaststellen.

Wethouder Ashley North (Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare Ruimte): “Over de invulling van de Kaasmarkt is intensief geparticipeerd en met resultaat. Twee groene varianten die een mooie opmaat zijn naar een autoluwe binnenstad. Zo houden we Leiden, leefbaar, duurzaam én bereikbaar.”

Na vaststelling in de raad zal de gemeente in overleg met de omgeving een ontwerp voor de Kaasmarkt uitwerken.

Bron: Gemeente Leiden
Foto: https://www.kaasmarktpark.nl

RUBRIEK SPONSORS


TOTAAL OVERZICHT SPONSORS

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*